Viešnagė Pasvalio krašte

https://pasvaliolaikrastis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_pasvaliolaikrastis_onmicrosoft_com/EY95URtvPjhFtUI3uzCXZk8BrJ9LRxxc-2umrhfelfBJbw?e=f5fichEtnopramogos
telefono nr: +370 67435177
el. paštas: jono.etnopramogos@gmail.com