Apie mus rašo Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“

https://pasvaliolaikrastis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/admin_pasvaliolaikrastis_onmicrosoft_com/EU6rKrjyrzFMtVg8OK8TMLgB7rn_PEdOeIrYm1rOzmVtYw?e=ppS00K
Etnopramogos
telefono nr: +370 67435177
el. paštas: jono.etnopramogos@gmail.com